Menu

PF 2020

29červen

Povinné změny ve webech obcí!

Od září 2020 platí zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních…... (celý text)

01duben

ŠABLONY III v plném proudu

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně…... (celý text)

16březen

Vyhlašujeme 7. výzvu IROP

Vážení přátelé, informujeme o tom, že dne 19. 3. 2020 vyhlašujeme výzvu č. 446/06_16_038/CLLD_16_02_039, s názvem: 7.výzva MAS Cínovecko-IROP-Bezpečnost dopravy a…... (celý text)

29květen

Podpora spolků a komunitního života

MAS Cínovecko, o. p. s. dnes vyhlásila výzvu zaměřenou na podporu komunitního a spolkového života. Podpora je určena malým projektům. Maximální dotace činí Kč 50 000,--. Cílem…... (celý text)

01duben

Pozvánka na jednání VO 4. 4. 2019

Váženým členům výběrového orgánu dáváme na vědomí, že dne 4. 4. 2018 se uskuteční hodnocení projektů předložených do výzvy č. 056/06_16_076/CLLD_16_02_039, s…... (celý text)

21březen

Prodlužujeme výzvy OPŽP a IROP

Ministerstvo životního prostředí laskavě vyhovělo našemu podnětu, a proto PRODLUŽUJEME výzvu č.  OPŽP VÝZVA Č. 128 REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ V ÚZEMÍ MAS CÍNOVECKO do 31. 10.…... (celý text)

12březen

MID-TERM evaluace je tady!

Dle pokynů řídicího orgánu je každá MAS povinna provést sebehodnocení za první etapu své činnosti v pokroku implementace SCLLD. Rozhodným okamžikem je 31. 12. 2018. K tomuto okamžiku…... (celý text)

19červen

Seminář k PRV - 1. výzvě

Srdečně zveme na seminář k 1. výzvě PRV.  POZVÁNKA je ZDE. Veškeré dokumenty včetně prezentace již v předstihu můžete získat ZDE. ... (celý text)

18prosinec

Seminář pro výzvu OPZ!

Seminář pro žadatele o podporu projektů v rámci SCLLD MAS CÍNOVECKO o.p.s., programového rámce OPZ, opatření Zaměstnanost. MAS CÍNOVECKO organizuje v rámci svých…... (celý text)