Menu

Etické kodexy a nepodjatost

Etický kodex je klíčovým dokumentem, který zajišťuje postupy pro zabránění střetu zájmů. Etický kodex stanový postupy k zamezení střetu zájmů, které splňují etické normy a zamezení vstupu osobních a dalších partikulárních zájmů.

Etický kodex musí přijmout členové výběrového orgánu i rozhodovacího orgánu. 

Soubory ke stažení