Menu

IROP 2.výzva MAS Cínovecko-IROP-Technika pro integrovaný záchranný systém

VYHLÁŠENÍ: 21. 9. 2018 - 14.12.2018

Soubory ke stažení

  • Seznam a pořadí projektů vybraných k financování
  • Seznam projektů doporučených k financování VO 4. 4. 2019
  • Seznam přijatých projektů
  • Aktualizovaná VÝZVA!!! Prodlouženo do 14. 12. 2018
  • Seminář - prezentace
  • Pozvánka na seminář
  • Text výzvy: 2. výzva MAS Cínovecko-IROP-Technika pro integrovaný záchranný systém
  • Příloha č. 1 Kritéria formálníh hodnocení a přijatelnosti
  • Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
  • Kontrolní listy kritérií FNaP a V (schváleno ŘO 20. 9. 2018)