Menu

Kontakt

Název společnosti: MAS CÍNOVECKO, o. p. s.
IČ: 28671643

Korespondenční adresa a sídlo společnosti: 
Ruská 264/128, 417 01 Dubí
(budova Městského úřadu)

Kancelář: 
Krušnohorská 41/15, Dubí
Mapa: ZDE

Bankovní spojení: 274960914/0300

Email: info@mascinovecko.cz
Telefon: + 420 770 112 382

Statutární zástupce o. p. s.: Ing. Ladislava Hamrová (kontakt vizte níže)

Kontaktní pracovníci

Jméno Email Telefon

Ing. Ladislava Hamrová,
vedoucí pracovník SCLLD. statutární zástupce společnosti

hamrova@mascinovecko.cz
hamrova@mesto-dubi.cz
+420 721 291 555
Mgr. Libor Kudrna, DiS.
projektový manažer
kudrna@mascinovecko.cz +420 606 122 068
Bc. Marie Račkovičová,
projektová manažerka
info@mascinovecko.cz
rackovicova@mascinovecko.cz
+420 417 554 638