Menu

OPŽP výzva č. 128 Realizace sídelní zeleně v území MAS Cínovecko

Dovolujeme si oznámit vyhlášení výzvy OPŽP, specifický cíl 4.4 Sídelní zeleň.

Termín vyhlášení: 14. 12. 2018

Soubory ke stažení

  • Text výzvy - 1. změna výzvy (prodloužení)
  • Text výzvy Realizace sídelní zeleně v území MAS Cínovecko
  • Příloha č. 1 Příručka pro pro žadatele a příjemce
  • Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení žádostí
  • Příloha č. 3 Náklady obvyklých opatření MŽP
  • Příloha č. 4 Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020
  • Příloha č. 5 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
  • Příloha č. 6 Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin
  • Příloha č. 7 Seznam doporučených autochtonních dřevin
  • Příloha č. 8 Pravidla pro hodnocení a výběr projektů a řešení námitek a stížností žadatelů a příjemců podpory