Menu

Podpora drobného komunitního života na venkově

Donor: Ústecký kraj - Usnesením č. 034/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje

V území MAS Cínovecko je v roce 2019 podpořeno celkem 9 projektů. 

Celková přislíbená dotace: Kč 402 456,--. 

Doba realizace projektů: do 30. 12. 2019

Vyúčtování akce: do 1 měsíce od ukončení realizace projektu, nejpozději však do 30. 1. 2020. 

Podpořené subjekty: Obec Novosedlice, Obec Moldava, Obec Mikulov, Město Dubí, Obec Háj u Duchcova, Obec Proboštov, Město Hrob, Květina, z. s., Vaše pohoda, o. p. s. 

Pro žadatele: 

* Logo Ústeckého kraje: ZDE 

* Logo MAS Cínovecko: ZDE 

* Závěrečná zpráva o realizaci projektu: ZDE

* Zásady programu ÚK: ZDE