Menu

Povinné změny ve webech obcí!

Od září 2020 platí zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve veřejném sektoru. Pravidla přístupnosti musí splňovat nově vznikající weby od 23. září 2019 a pro weby spuštěné před datem účinnosti zákona jsou pravidla závazná od 23. září 2020.

Od tohoto data je zapotřebí zajisti dostupnost informací a bezproblémové používání webových stránek bez ohledu na zobrazovací zařízení (softwarové i hardwarové), jejich nastavení a také fyzický stav uživatele. Internetové stránky a nově i mobilní aplikace orgánů veřejné správy by měly být přístupnější zejména pro osoby se zdravotním postižením, které bývají vzhledem ke svému hendikepu často znevýhodněny. Osoby se zdravotním postižením však nelze vnímat jako jedinou cílovou skupinu směrnice, neboť stejně tak je důležité, aby byly internetové stránky a mobilní aplikace přístupné například osobám staršího věku.(např. v případě zdravotního handicapu).

Prostřednictvím naší MAS se nabízí pan Aleš Koukal z Teplic k poskytnutí poradenství v této věci. www.webyproobce.cz. Tel. 736 517 626.