Menu

Výzva č. 146 MAS Realizace sídelní zeleně v území MAS Cínovecko - OPŽP Realizace sídelní zeleně II.

Výzva je v přípravě. 

Pravděpodobně bude vyhlášena 6. 12. 2019 a potrvá až do 6. 1. 2020.

Soubory ke stažení

 • Seznam projektů doporučených k financování - 14. 7. 2020
 • Zdůvodnění k překročení lhůt hodnocení FN a P
 • Seznam přijatých projektů
 • Text výzvy č. 146 - Výzva MAS Realizace sídelní zeleně v území MAS Cínovecko - OPŽP Realizace sídelní zeleně II.
 • Příloha č. 1 . Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020
 • Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení žádostí
 • Příloha č. 3 Náklady obvyklých opatření MŽP
 • Příloha č. 4 Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 - 2020
 • Příloha č. 5 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
 • Příloha č. 6 Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině
 • Příloha č. 7 Standard AOPK SPPK C02 007 Krajinné trávníky
 • Příloha č. 8 Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní
 • Příloha č. 9 Seznam doporučených autochtonních dřevin
 • Příloha č. 10 Pravidla hodnocení a výběru projektů a řešení námitek a stížností žadatelů a příjemců podpory