Menu

Výzva PRV č. 2 MAS Cínovecko

Datum vyhlášení výzvy: 16. 7. 2018. 

Zahájení příjmu žádosti o dotaci: 23. 7. 2018.

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 13. 8. 2018.

č. výzvy:  15/000/00000/342/000102

Soubory ke stažení

  • Seznam vybraných projektů
  • Seznam přijatých projektů
  • Text výzvy č. 2 PRV
  • Směrnice č. 1 pro výzvy PRV - Způsob výběru, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti Program rozvoje venkova ČR
  • Etické kodexy
  • Fiche 1 - Podpora investic do zemědělských podniků pro zvýšení konkurenceschopnosti
  • Fiche 2 - Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských podniků v území
  • Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci na Portálu Farmáře
  • Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje