Menu

Výzva PRV č. 3 MAS Cínovecko

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

 Příjem žádostí bude probíhat od 25. července 2019 do 11. srpna 2019.

 

Hlavním cílem je:

-          investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků,

-          podpora nezemědělského podnikání ve venkovském prostoru

Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě MAS své projekty do těchto Fichí: (viz přílohy výzvy).

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč a 5.000.000,00 Kč

Důležité odkazy:

Dokumenty k operaci 19.2.1:ZDE

Žádost o podporu: ZDE

Příručky pro podání Žádosti o dotaci: ZDE

Definice malého a středního podniku: ZDE

 

Kontaktní osoba:

                Mgr. Libor Kudrna, DiS.

                Tel. 606 122 068

                e-mail: kudrna@mascinovecko.cz

 

Soubory ke stažení